Ggd inspectie kinderopvang inzien


Kwaliteit toezicht en handhaving in de kinderopvang - GGD

de inspecteur ze ook tijdens het bezoek kan inzien. Vooraf kan de inspecteur u een Kinderopvangvoorziening: alle soorten opvang m.u.v. peuterspeelzalen.


Toezicht en Handhaving Kinderopvang - Landelijke Rapportage 2015

resultaten de inspecties en handhavingsacties hebben geleid. In opdracht van de gemeenten voeren de GGD'en onderzoeken uit bij kinderopvang-.
Toezicht en Handhaving Kinderopvang Landelijke Rapportage


Samenwerking vanuit kinderopvang in een breed gemeentelijk

De GGD kan dan vooraf op inspectie gaan bij de locatie om te controleren of aan ambtenaar kinderopvang niet kunt inzien maar wel relevant kunnen zijn ...
handreiking samenwerking vanuit kinderopvang in een breed gemeentelijk perspectief


GGD-INSPECTIES BOS-BSO

De GGD-inspecteur beoordeelt een organisatie voor kinderopvang elk jaar onder Ouders kunnen het rapport inzien via het Landelijk Register Kinderopvang.
ggd

Jaarlijks onderzoek - 21-08-2020 - De Uil Kinderopvang

Aug 21 2020 Inspectierapport. De Uil Kinderopvang (KDV). Heemstedestraat 22 H. 1058 NM Amsterdam. Registratienummer: 198251609. Toezichthouder. : GGD ...
DeUil HS GGD inspectie


Inspectierapport

Inspectierapport. Kinderdagverblijf en BSO Donkey (BSO). Koppelstraat 97. 5741GB Beek en Donk. Registratienummer 114722535. Toezichthouder: GGD Brabant- 
Inspectierapport def IO BSO Donkey Laarbeek


Gastouderopvang

Wet kinderopvang stelt aan gastouderbureaus gastouders en locaties voor moeten beschikbaar zijn voor GGD-inspectie op de locatie van het ...
Praktische handleiding voor gastouders GOB MijnGastouderopvang


Big Ben Kids Amstelveen Stadshart - Jaarlijks onderzoek - 03-06-2021

Jun 3 2021 GGD Amsterdam. In opdracht van. : Gemeente Amstelveen. Datum inspectie. : 03-06-2021. Type onderzoek. : Jaarlijks onderzoek.
Definitief rapport GGD inspectie juni jaarlijks onderzoek

EFFECTIVITEIT VAN DE HANDHAVING IN DE KINDEROPVANG

en de handhaving van – de kwaliteit van kinderopvang. Daartoe schakelen gemeenten de. GGD in om periodiek inspecties bij aanbieders van kinderopvang uit te 
blg


BSO Mirakel Backershagen - Jaarlijks onderzoek 17-12-2018

Dec 17 2018 Toezichthouder: GGD Amsterdam ... Datum vaststellen inspectierapport: 27-02-2019 ... Op de dag van het inspectiebezoek worden voldoende ...


0