Gia cuoc ups


2022 HƯỚNG DẪN VỀ GIÁ VÀ DỊCH VỤ UPS®

Thùng này được sử dụng cho các lô hàng UPS Worldwide Express và UPS World- wide Express Saver®. Phải kèm theo chứng từ xuất khẩu. Cước phí dựa trên cước phí cố 
service guide vn


2022 HƯỚNG DẪN VỀ GIÁ VÀ DỊCH VỤ UPS®

26 déc. 2021 Thùng này được sử dụng cho các lô hàng UPS Worldwide Express và UPS World- wide Express Saver®. Phải kèm theo chứng từ xuất khẩu. Cước phí dựa ...
service guide vn preview


2017 HƯỚNG DẪN VỀ GIÁ VÀ DỊCH VỤ UPS®

Thùng này được sử dụng cho các lô hàng UPS Worldwide Express và UPS Worldwide Express. Saver®. Phải kèm theo chứng từ xuất khẩu. Cước phí dựa trên cước phí cố 
service guide vn


Untitled

Lô hàng UPS Worldwide Express Freight có giá trị hoặc giá trị khai báo trên 100.000 USD mỗi pallet sẽ không được chấp nhận vận chuyển. Trách nhiệm tối đa của 
terms service vn

2017 HƯ NG D N V GIÁ VÀ D CH V UPS®

Bảng giá cước cho các lô hàng gồm nhiều gói hàng** trong đó gồm cả UPS Express Paks và các gói hàng gửi cho một người nhận trong.
service guide vn preview


Điều Khoản và Điều Kiện Dịch Vụ

UPS Worldwide Express Freight Services (hoặc giá trị tương đương bằng đồng nội tệ). Phí hiện hành là phí được quy định trong Bảng Cước.
terms service vn


Cập nhật 3 tháng 8 2022

Để quản lí tốt hơn nhu cầu tải vận chuyển hàng không và chi phí gia tăng để duy các phí có sẵn cước phí
peak surcharge extension VN


Điều khoản và Điều kiện

Khuyến mãi này (“Khuyến Mãi”) áp dụng với những khách hàng được UPS lựa gồm và không giới hạn giá cước điều khoản
importwithups vn

Cập nhật 14 tháng Hai 2021

Để quản lí tốt hơn nhu cầu tải vận chuyển hàng không và chi phí gia tăng để duy trì dịch vụ cước phí
peak surcharge extension english VN VI


Vận chuyển chậm trễ hoặc thẩm định hải quan không hợp lý có thể

Nếu bạn cần thêm hỗ trợ từ Chuyên gia Quản lý Thương mại hãy cân nhắc. (Sandler & Travis trade Advisory Services (STTAS)
customs valuation checklist


0